Cavex

A dominant player in the dental market since 1908.

Menjadikan orang bersinar dengan penuh keyakinan memerlukan pengetahuan menyeluruh tentang ramuan dan teknik penghasilan Pemutihan dan Penjagaan Mulut. Cavex Holland telah menjadi pemain dominan dalam pasaran pergigian sejak tahun 1908. Dengan sentiasa membangunkan produk baharu berasaskan sains, kami sentiasa menumpukan pada membekalkan sebarang permintaan pergigian kedua-dua profesional dan pengguna. Jelas sekali, dengan mematuhi piawaian tertinggi dari segi kualiti dan kebolehpercayaan. Kami sangat berbangga kerana mengetahui produk kami digunakan oleh beribu-ribu orang di seluruh dunia, setiap hari.